Isplani Blog
isplani arasturma
altopp
tom peters

Müzakere (Pazarlık) Sanatı

 

Süre : 1 gün

Kimler için :
Müzakere-pazarlık tüm yöneticiler için çok önemli bir yetenektir.

Hedef :


M
üzakere-Pazarlıkın hedefi karşılıklı kabul gören sonuçları sağlamak olmalıdır.
Müzakere-Pazarlık öncesi etkin bir hazırlığın gereğini,
Müzakere-Pazarlığın şekillendirilmesi ve akışının belirlenmesini anlatır.