Isplani Blog
isplani arasturma
altopp
tom peters

Telefonda Satış Teknikleri

Süre : 1 gün

Kimler için :

D
ışarıya telefon ederek veya dışarıdan gelen telefonlara cevap vererek satış yapan herkes için.

Hedef :
Bu programa katılanlara ;

Telefonda sat
ışın avantaj ve dezavantajlarını,
Görüşmenin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini,
Müşterinin satınalma kararının ardındaki nedenleri nedenleri anlamasını,
Müşterinin ilgi seviyesini ölçmesini,
Etkin bir stış yöntemini takibetmesini,
Sesinin etkin kullanımı,
İyi kurulmuş bir sorgulama tekniği kullanmasını,
Müşteriye, satılan şeyin özelliklerini ve faydalarını sunmasını,
Mantıksal ve duygusal satınalmanın farklılıklarını,
İtirazları karşılamayı,
Satışı bitirmeyi anlatır.