Isplani Blog
isplani arasturma
altopp
tom peters

Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

 

Süre : 1 gün

Kimler için :

T
üm yöneticiler ve liderler. Yöneticiler ve liderler takım arkadaşlarını geliştirmek ve onlara koçluk etmekle yükümlüdürler.

Hedef :
Bu program kat
ılımcılarına ;

Ko
çluğu tanımlamak ve işyerindeki rolünü açıklamak,
Koçluk sürecinde yöneticinin işlevini anlatmak,
Olumlu bir koçluk ortamını nasıl oluşturacaklarını,
Koçlukta başarılı olmak için takibedilece yöntemleri,
Başarılı koçluk görüşmeleri için model,
Olumlu bir koçluk becerisi için gerekli iletişim yöntemleri,
Netip koçluğun hangi koşullarda uygulanacağı anlatılır.