DEĞİŞİM YÖNETİMİ

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Dünya artık her zamankinden hızlı değişiyor. Teknolojideki değişim günlük yaşamımızı çok hızlı etkiliyor ve pazar yapısının hızla değişmesinde neden oluyor. Sürekli değişim halinde bulunan bu ortamda şirketlerin yaşamlarına devam etmeleri için değişime ayak uydurarak değişmeleri gerekiyor.

Şirketlerin değişime uyum içerisinde yaşayabilmek için, bu değişime sürekli ve dinamik bir şekilde katılmalı ve sürekli değişim programları yürütmeleri gerekmektedir. Yahut da, rekabetçi yapı içerisinde yer almak için zaman zaman büyük değişim programlarından geçmeleri gerekmektedir.

Değişim maliyetleri zaman zaman yüksek olabilir, ancak şirket yaşamı bu değişime uyum sağlamaya bağlıdır. Bu değişimin yönetiminden sorumlu olan kişiler, değişim gereğinin iletişimi, değişim sürecini hızlandırmak, değişime karşı olan direnişi yenmek, özellikle de değişime direnen paydaşları ikna etmek gibi birçok alanda faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Bu eğitim, katılımcıların bir değişim programı düzenlediklerinde veya uygulamaya koyduklarında ihtiyaç duyacakları araçlarla donatılmaları için tasarlanmıştır.

Eğitimin içeriğinde hem teorik hem de pratik olarak düzenlenmiştir. Katılımcılar, hem değişim teorilerini hem de bu teoriler doğrultusunda başarısızlığın nedenlerini anlayacaklar ve değişim programının başarıya ulaşması için programın her safhasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.

SÜRE : 1 gün

SEVİYE : Giriş ve orta derece

KATILIMCI PROFİLİ : Değişime karar verecek, yönetimini uygulayacak yöneticiler ve değişim sürecinde olan orta ve üst kademe yöneticileri.

 

PROGRAM :

NEDEN DEĞİŞİM ?

İşletmeler neden başarısız olur ?
Değişimin değişik çeşitleri nelerdir ?
Büyümenin değişik aşamaları nelerdir ?
Temel değişim yönetimi teorileri nelerdir ve aralarındaki farklar nedir ?
Liderlik ve yönetim arasındaki fark.

DEĞİŞİMİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ :

İnsanların değişime olan tepkileri,
Değişimin değişik safhalarında insanlar neler düşünür ?
Fikirler nasıl dağılır ve bunun değişim yönetiminde anlamı nedir ?

ÖRGÜTSEL DEĞŞİM NASIL ÇALIŞIR ?

Değişimin 8 aşaması nelerdir ve bu aşamaların başarıya ulaşması için neler yapılmalıdır ?
Etkin değişim prensipleri nelerdir ?
Gözönüne alınmadığında değişim sürecini olumsuz olarak etkileyecek değişim yönetimi sorunları nelerdir ?

DEĞİŞİME DİRENİŞİN YÖNETİMİ :

İnsanlar değişime karşı neden direnirler ?
Bu direnişle nasıl baş edilebilir ?
İnsanları değişime inandırmanın teknikleri,
Paydaşların güç ve çıkarlarını değişime nasıl katabiliriz ?

DEĞİŞİM NASIL YÖNETİLİR :

Değişim yönetimi programlarının 3 temel bileşeni,
Çalışanların becerilerinin izlenmesi, yönetilmesi ve beceri boşlukları,
Çalışanların beceri profili nasıl geliştirilir ?
Beceri boşluklarının değişik doldurulma yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları.


MENTORLUK – KOÇLUK VE MOTİVASYON :

Değişim yönetiminde motivasyonun önemi,
Beceri/İstek matrixi ve değişimin yönetilmesinde koçluk içeriğinde kullanılması,
Koçluk ve mentorluk arasındaki farklar,
Etkin koçluk için GROW modeli,

YÖNETİM ARAÇLARI :
Değişim fikirlerinin ve değişimin yapılandırılması planları  için beyin fırtınası araçları,
Değişim için çalışacak ve çalışmayacak şeylerin neler olduğunu anlamamızı sağlayan araçlar,
Değişimin izlenmesi ve planların değişim süreci içerisindeki yürüyüşlerinin izlenmesi.