PROJE YÖNETİCİSİ OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİCİSİ OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN PROJE YÖNETİMİ

Günümüzün hızlı değişim koşulları yöneticilerin, diğer işlerinin yanı sıra  daha fazla proje yönetimi yapmalarını gerektirmekte ve değişimin hızına ayak uydurabilmek için atik planlama yöntemleri kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yapısı gereği Proje Yönetimi, örgütsel yönetim modellerinden farklılık göstermekte ve değişik yöntemler gerektirmektedir.

Bu eğitim, günlük yaşamlarında ve yönetim faaliyetlerinin yanı sıra birçok yöneticinin günlük görevlerinin yanı sıra proje yönetimi yapmalarını da gerektirdiğinde, Proje Yönetimi’ni başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

SÜRE : 2 gün
SEVİYE : Giriş ve orta derece
KATILIMCI PROFİLİ : Proje Yönetimi Konusunda temel prensipleri öğrenmek isteyen tüm seviyedeki yöneticiler.

PROGRAM :

MİSYON :

Günlük işlerinizle proje arasındaki farklar,
Takım Liderliğine karşılık Proje Yönetimi,
Proje hedef ve kısıtlarının belirlenmesi,
Proje hedeflerinde müşteri ve paydaş rolleri.

PROJE PLANLAMASI :

Proje yaşam süresi ve planlama modelleri,
İşlerin bölünmesi,
Teslim edilecek şeyler,
Zaman ve maliyet hesaplama,
Kaynak dağılımı yönetimi,
Gantt çizelgesi kullanımı,
Öncelik  yönetimi,
Risk yönetimi,
Acil durum planları,
Dokümantasyon.

PROJE İZLEME :

Performansın ve hedefler ile durumu arasındaki farkların izlenmesi,
Zaman içerisinde ortaya çıkan durumların değerlendirilmesi,
Etkin karar verme,
Kalite kontrol prosedürleri.

MÜŞTERİ VE PAYDAŞ YÖNETİMİ :

Etkin iletişim,
Kilit kişileri etkileme,
Müşterinizi sürekli güncelleme,
Değişiklik taleplerinin yönetilmesi.

TAKIM ÜYELERİNİN YÖNETİMİ :

Etkin geribildirim,
Etkili toplantılar,
Takım üyeleri arasındaki ahengin sağlanması,
Takımı, proje misyonu doğrultusunda motive etme,
Yaratıcılığı geliştirme.

TOPLANTILARIN YÖNETİMİ :

Katılımcıların etkin katılımının yönetilmesi,
Tartışılan konunun anlaşılması,
Etkin beyin fırtınası,
Toplantı sıklığı.

PROJE KAPANIŞI :

Paydaş kabulü,
Kapatmadan önce nihai dokümantasyon,
Pazarlama