Şirketler için İŞ PLANI

Şirketler için iş Planı

Süre : 1 gün
Kimler için : İş Planı yapmak isteyen
şirketlerin yöneticileri için

Şirketler için iş Planı

Süre : 1 gün

Kimler için : İş Planı yapmak isteyen
şirketlerin yöneticileri için

Hedef :
İş planı yapmayı düşünen şirketlerin yöneticilerine
etkin ve kısa sürede iş planının nasıl yapılacağını anlatmak ve iş
planını bir kontrol aracı olarak kullanmalarını sağlamak.

İş Planı nedir ?
İş Planı kimler için hazırlanır ?
İş Planı Fizibilite Çalışması değildir,
İş Planını kimler hazırlar ?
İş Planının temel ögeleri nelerdir ?
İş Planının amaçlar doğrultusunda çeşitleri nelerdir ?
Vizyon nedir, önemi, nasıl belirlenir ?
Misyon nedir, önemi, nasıl belirlenir ?
Hedeflerin belirlenmesi,
PEST ve SWOT analizleri,
Yönetim Kadrosu,
İş Planı finasal ögeleri nelerdir ?
İş Planını finansal ögeleri nasıl hazırlanır ?
İş Planın hazırlanması ve sunumu