Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Süre: 1 gün

Kimler için :

Zaman yönetim becerilerini geliştirerek kişisel etkinliğini artırmak istiyen herkes için.

Hedef :

-Zamanı en iyi kullanmayı kısıtlayan sebepler ve bunların tanımlanması,

-Zamanı en iyi kullanabilmek için kısa-orta ve uzun dönemli planlama yapmak,

-Zamanı en iyi şekilde yönetebilmek için, zamanı harcayan ortak şeylerin tesbiti ve önlenmesini anlatır.